AYTO KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU 2022 YILI İÇİN HAZIRLANIYOR 15.09.2021

AYTO Kadın Girişimciler Kurulu, Aydın Ticaret Odası Toplantı Salonunda Eylül ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirerek 2022 yılı için çalışma planlarını oluşturdu. Toplantıda konuşan AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen ALTAY, AYTO Kadın Girişimciler Kurulu ile ilgili bugüne kadar gerçekleştirilen kadın istihdamı, sosyal sorumluluk olmak üzere gerçekleştirilen çalışmalara ve yürütülen projelere değindi.  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yürütülen, VOC-Test Merkezleri III Programından hibe almaya hak kazanan Aydın Ticaret Odası’nın  AYMES- AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Projesinin amacı itibariyle  Gıda sektöründe nitelikli ve belgeli iş gücü geliştirme, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirme yoluyla Aydın’da istihdama büyük katkı koyacağı belirtildi. AYMES- AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi’nin hazırlayacağı Gıda sektöründe Dolum ve Paketleme Operatörü ve Kurutma İşlemi Operatörü (teknolojik uygulamalar) mesleklerinin Ulusal Meslek Standartları- Ulusal Yeterlilikleri ve merkezin yetkilendirileceği, sınav ve belgelendirme süreçlerini gerçekleştireceği Bitkisel Yağ Üretim Operatörü, Fırın ve Unlu Mamüller Üretim Operatörü, Tadımcı ve Zeytinyağı Üretim Operatörü alanları göz önünde bulundurulduğunda AYTO Kadın Girişimciler Kurulu ile ortak yürütülecek mesleki eğitim ve farkındalık çalışmalarının kadın istihdamına katkıda bulunacağı vurgulandı.

Toplantı sonunda öncelikle kadın istihdamını artırmak ve kadınların bir arada ekonomiye katılımını kolaylaştırmak için ortak gerçekleştirilebilecek çalışma ve projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.