Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 01.09.2021

Sayın Üyemiz,

01.09.2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri Tebliğ ekinde bulunan cetvelde yer almaktadır.

İlgili tebliğ ve cetvel için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210901-17.htm