VERGİ, SGK VE DİĞER BAZI BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA SON BAŞVURU SÜRELERİ VE İLK TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ 1 AY UZATILDI 27.08.2021

 Resmi Gazete’de yayımlanan  Karar ile 30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezalarının yeniden yapılandırması için süre uzatıldı. Söz konusu kamu alacakları için yapılandırma son başvuru süresi 31 Ağustos 2021’den 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı. İlk taksit ödeme tarihlerinin de 1er ay uzatıldığı bildirildi.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210827-2.pdf