Aydınımıza en çok #mavi yakışır. 26.08.2021

Aydınımıza en çok #mavi yakışır.

#AşıOlalım kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım!

#BirlikteBaşaracağız