AYTO, SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI BAŞVURULARINI ALMAYA DEVAM EDİYOR 06.07.2021

Sayın Üyemiz;

16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış olup yönetmelik kapsamında Taşınmaz ticareti yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan biri olan lise mezuniyeti şartı ilköğretim mezuniyeti olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda 05.06.2018 tarihinden önce faaliyette olan emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarına tanınan mezuniyet şartı muafiyetinin 14.10.2020 tarihine kadar faaliyete başlayan emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarını da kapsayacağı duyuruldu. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan üyelerimiz için Odamızda Ağustos ayı içerisinde Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik sınavı gerçekleştirilecektir. Sınav başvurusu için kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve sınav ücretinin (800 Tl)  yatırılması gerekmekte olup sınav başvurusu hakkında bilgi için Odamız 02562180909 dahili 123 nolu telefonunu arayabilirsiniz.

Aydın Ticaret Odası