DÖNGÜSEL EKONOMİDE İYİ UYGULAMALAR VİDEOKONFERANSI 28.06.2021

28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2021 / 11:00 - 12:30
ICC Arnavutluk tarafından Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Arnavutluk'taki bir grup destekleyici kuruluş ile işbirliğinde Tarım-gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri, Tekstil, İnşaat ve Finansal Hizmetler sektörleri özelinde Döngüsel Ekonomide en iyi uygulamaların tartışılacağı bir dizi oturumlar düzenlenecektir. Bu etkinlikler, döngüsel ekonomi uygulamalarında AB'de ve AB dışında bu sektörlerden herhangi birinde faaliyet gösteren şirketlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform niteliğinde gerçekleşecektir.
Detaylar için https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php