MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISI HAKKINDA 25.06.2021

Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı kapsamında Mayıs ayında çıkılmış olan çağrının başvuru şartlarında bazı değişikliklere gidilerek 21 Haziran – 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yeni başvuru dönemi başlatılmıştır. Yeni başvuru dönemine ilişkin daha fazla KOBİ’ye ulaşılabilmesi ve doğru bilgi aktarılması adına hazırlanmış kısa bilgilendirme metnini ekte bulabilirsiniz. Bunun yanında değişikliklere ilişkin hususlar özet şeklinde aşağıda yer almaktadır.

    Revizyon özeti:

  1. Bilimsel Ar-Ge sektöründeki (NACE Rev. 2 – Bölüm 72) MKİ’lerin genç işletme olma ve teknolojik faaliyet belgelendirme şartları aranmaksızın Birinci Bileşende aranan diğer şartların karşılanması kaydı ile Birinci Bileşen’e de başvuru yapabilmesi sağlanmıştır.
  2. Birinci Bileşen’deki mali başvuru kriterlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: a) 2020 yılının ilk beş ayı ile 2019 yılının ilk beş ayı mukayese edildiğinde asgari %25 gelir kaybı olmasına ilişkin kriter revize edilmiştir. 2020’deki yıllık net satış hasılatı, 2019’daki yıllık net satış hasılatına göre artmamış olan MKİ’lerin başvuru yapabilmesi sağlanmıştır. b) 2020 ve 2019 gelir mukayesesinde KDV beyannamesi yerine mali kayıtlardaki yıllık net satış hasılatının kullanılması, bu şekilde KDV Beyannamesi mükellefi olmayan MKİ’lerin de başvuru yapabilmesi sağlanmıştır. c) Nakit akışı sorununda esas alınan 2019 yılına, 2020 yılı da eklenmiştir.
  3. Üç kamu bankasının İşe Devam Kredisinden yararlanan MKİ’lerle ilgili kısıtlama revize edilmiş, KGF aracılığıyla 250.000 TL ve altında kredi alanların programa başvuru yapabilmesi sağlanmıştır.
  4. KOSGEB girişimci kredi faiz desteğinden yararlananlarla ilgili kısıtlama kaldırılmıştır.
  5. Başvuru adımında vergi veya SGK borcu kontrolü kaldırılmış, borcu olanların “tecil / taksitlendirme yapılacağına ilişkin beyan”ına istinaden başvuru yapabilmesi sağlanmıştır. Yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi veya SGK borcunu ödeme öncesinde kapatan ya da tecil / taksitlendiren MKİ’lere destek ödemesi yapılabilecektir.
  6. 2021 Mayıs ayı itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığından alınan mali kayıtlardaki sektör kodlarından herhangi biri, ilgili Bileşenin hedef kitlesine uygun olan MKİ’lerin başvuru yapabilmesi sağlanmıştır.
  7. Yeni başvuru döneminde başvuracak MKİ’ler için ödemeye esas aylar 2021 Haziran, Temmuz ve Ağustos olarak düzenlenmiştir.
  8. Mevcut başvurusu onaylı olan ancak destek ödemesi almadan önce yazılı olarak iptalini talep eden MKİ’lerin başvurusunun Uygulama Birimleri tarafından iptal edilerek ikinci başvuru döneminde başvuru yapabilmeleri sağlanmıştır.