AKILLI KOBİ PLATFORMU 27.05.2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen yazıda; işini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla TOBB ve Visa iş birliğinde Akıllı KOBİ platformu çalışmaları başlatıldığı, Platformun iki faz halinde faaliyete geçirileceği, ilk fazında teknoloji tedarikçilerinin KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetleri tespit edilerek sınıflandırılacağı, ikinci fazında ise sınıflandırılan ürün ve hizmetler KOBİ’lerin erişimine açılacağı bildirilmiştir.

6 Mayıs 2021 tarihinde platformun ilk fazı başlatılmıştır.

Platformun web sitesine http://www.akillikobi.org.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir. Platforma ilişkin duyurulara ayrıca akillikobiorgtr hesap adı ile Twitter, Facebook, Instagram ve Linkedin hesaplarından da ulaşılabilmektedir.

Platformun ilk fazı için http://www.akillikobi.org.tr adresinde “Teknoloji Tedarikçisi Kayıt Formu” hazırlanmış olduğu ve platformda yer almak isteyen teknoloji tedarikçilerinin 11 Haziran 2021 tarihine kadar formu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Platforma ilişkin bilgi notu ve basın bülteni ekte sunulmaktadır.