T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ANKETİ 27.05.2021

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yükümlü olarak kabul edilen “kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenlerin-diğer bir deyişle kuyumcuların” ve “taşınmaz ticareti ile iştigal eden veya bu faaliyetlere aracılık edenlerin –diğer bir deyişle emlakçıların” kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı açısından yükümlülüklerine ilişkin farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca Mart ayında ülke genelinde bir anket çalışması başlatılmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı internet sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile erişim sağlanabilen söz konusu anketin doldurulması için bazı yükümlüler iş yerinde ziyaret edilmiş ve anketi dolduracakları yönünde taahhütname imzalatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu anketin en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar kuyumcular ve emlakçılar tarafından doldurulması gerektiği bildirilmiştir.