BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR 21.05.2021

21.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar yayımlanmış olup karar kapsamında işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/bağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için hibe desteği verileceği bildirilmiştir. Destek kapsamında yatırım konuları ve destek oranlarını içeren Karar ekte yer almaktadır.