SİGORTA ACENTALERI VE EKSPERLERİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI MUAFİYETİ HAKKINDA 03.05.2021

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişler Bakanlığı’nın Tam “81 İl Valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi” hakkında Bakanlıkça, genelge konusunda muallakta kalan konular ile ilgili sıkça sorulan sorular yayımlanmış olup sigorta acentaları tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup faaliyetlerine ara vermeleri gerekmektedir. Tam kapanma dönemi içerisinde sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergahı/ zamanı ile sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Bu kapsamda hasar ile ilgili sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, denetimlerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme belgesi ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmektedir.