TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan ÜLKEN, Dünya Gazetesi, Ege Dünya yayınında 30.04.2021

Dünya Gazetesi, Ege Dünya yayınında, Aydın’ın e-ticaret potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan ÜLKEN, “Bilindiği üzere tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Kovid-19 salgınının üretimden satış ağına ve tedarik zincirine kadar küresel ekonomilerde derin etkileri oldu. Bu bağlamda ekonomide sıkça karşımıza çıkan arz zinciri, stratejik ürünler, güvenlik, lojistik gibi kavramlar üzerinden küresel ticaret yeni bir boyut kazanıyor. Ancak yaşanan süreci incelediğimizde pandeminin getirdiği yeni ihtiyaçlar ve alınan tedbirler nedeniyle insanların evden çalışmaya başlamaları ile bazı sektörler bu süreçten olumlu etkilendi. Bu sektörler dünya çapında özellikle temizlik, sağlık sektöründe ilaç üretim-dağıtım, perakende ve e-ticaret şirketleri, hijyen malzemeleri üretimi, teknoloji ve online hizmetler olarak sayılabilir. Bu bağlamda evden çalışmanın artmasıyla beraber iş modellerinin de değişmesiyle kriz sonrası dönemin avantajlıları dijitalleşmeye yatırım yapan şirketler olacak gibi görünüyor. İlimiz Aydın, ekonomi olarak KOBİ temelli bir ekonomiye dayanıyor. Başta Aydın’ın hem üretim hem de ihracat hacmi açısından güçlü sektörlerinden olan gıda sektörü olmak üzere ilimizde faaliyet gösteren firmalarımız Kovid- 19 salgını ile daha da gündeme gelen perakende, e-ticaret, online sipariş gibi uygulamalara yönelmeli ve KOBİ’lerimiz tedarikçiler ile iletişimlerini güçlü tutmanın yanı sıra salgın ile gelen dijitalleşme gibi etkilere adapte olmak için optimum çabayı göstermeli ve kendilerine bu alanda yeni pazarlar edinmelidir. Bu bağlamda firmalarımız ilerleyen dönemlerde dijital fuarlara katılım, online mağaza açımı, bu sayede ulusal ve küresel pazarda daha tanınır hale gelmek için teşvik edilmelidir. Bununla birlikte salgın süreci ile birlikte sağlıklı beslenmenin daha da gündeme geldiği, yerli ve milli üretimin öneminin kavrandığı bu süreçte Türkiye ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili Odamızca alınan Aydın incirinin ihracatında da söz konusu dijitalleşme ve üretici firmaların e-ticarete yönelimi de artmıştır.

Odamıza e-ticaret faaliyetinden kayıtlı 39 firma bulunmakta.  Aydın Ticaret Odası olarak üyelerimizin e-ticaret ve aynı zamanda e-ihracat faaliyetlerini geliştirmek adına başta Odamız bünyesinde kurulan AYTO Akademi olmak üzere öncelikle ilde faaliyet gösteren firmalarımızın e-ticaret, e-ihracat konularında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlayacak eğitimler düzenliyor ve verilen eğitimlerde öğrenilenlerin uygulamaya daha etkin bir şekilde geçirebilmesi için İhracat Destek Ofisimiz personeli ile firmalarımızın bir araya geldiği çalışma masaları oluşturuyoruz. İhracat Destek Ofisimizde yapılan çalışmaların ve araştırmaların beklenen sonuçlara daha ulaşabilir hale gelmesi, üyelerimizin ihracat yapabilirliğini artırmak için birçok ülke ile dış ticaret toplantıları düzenliyor, sektörlerimizin ve firmalarımızın başat ürün ve özelliklerini tanıtacakları interaktif toplantı ortamları oluşturuyoruz.  Bu kapsamda sadece Oda olarak düzenlenen etkinlikler ile kalmayıp gerek üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gerekse Ticaret Bakanlığımızca yayınlanan olmak üzere güncel e-ticaret, e-ihracat uygulamalarını ve eğitimlerini yakından takip ederek üyelerimizi bu içerik ve eğitimlerden düzenli olarak haberdar ediyoruz” dedi.