KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TÜM SEKTÖRLER İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE NİSAN, MAYIS VE HAZİRANI KAPSAYACAK ŞEKİLDE DEVAM EDECEK 23.04.2021

23.04.2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil)  kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210423-13.pdf

Üyelerimizin bilgisine sunulur.