BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20.04.2021

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup  Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda arasında imzalanan Serbest Tİcaret Anlaşması uyarınca Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210420-10.pdf

İlgili tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210420-11.htm