TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16.04.2021

Sayın Üyemiz,

16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış olup yönetmelik kapsamında Taşınmaz ticareti yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan biri olan lise mezuniyeti şartı ilköğretim mezuniyeti olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda 05.06.2018 tarihinden önce faaliyette olan emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarına tanınan mezuniyet şartı muafiyetinin 14.10.2020 tarihine kadar faaliyete başlayan emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarını da kapsayacağı duyuruldu. Sorumlu Emlak Danışmanlarına tanınan mesleki yeterlilik belgesi, mesleki eğitim ve mesleki deneyim şartlarına yönelik muafiyetlerden yararlanma süresi 31.03.2021’den 31.10.2021’e kadar uzatıldı.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.