Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alınması Zorunluluğu 14.04.2021

Sayın Üyemiz,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan yazıda, ADR kapsamındaki tehlikeli maddelerin sadece alıcısı olan işletmelerin bile tehlikeli madde miktarına bakılmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması zorunlu olduğu, ADR kapsamındaki tehlikeli maddeler ile 1 takvim yılında net 50 ton ve üstü miktarlarda iştigali olan işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) isdihdam etmesi veya Bakanlıktan yetki almış bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan (TMGDK) hizmet alması gerekmektiği bildirilmektedir. Yanı sıra 2020 yılından önce UAB III. Bölge Müdürlüğünden (İzmir) TMFB almış olup da Bakanlığın yetkilendirdiği bir TMGDK dan alınan Faaliyet Tespit Raporunu (FTR/EK-3) UAB III. Bölge Müdürlüğüne (İzmir) ibraz etmemiş olan işletmelerin bu raporları ivedilikle iletmeleri veya e-devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için;

III. Bölge Müdürlüğü İletişim :    0 232 495 20 10 - 0 232 495 20 79

            0 232 495 20 77 - 0 232 495 20 89

İnternet Adresi :                             uhdgm.uab.gov.tr

 

Detaylar ve söz konusu yazı ekte sunulmaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.