ZİRAİ İLAÇ, GÜBRE VE TOHUM SATIŞ BAYİLERİ CUMARTESİ GÜNLERİ 10.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF 08.04.2021

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Meclis Kararı ile  29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda  ilimiz  ‘Çok Yüksek Risk Grubu’nda yer aldığı için  Hafta içi günlerde 21.00 - 05.00 saatleri arasında ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edileceği, Hafta sonlarında  ise sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacağı bildirilmiştir. “Üretim ve imalat tesisleri ile bu yerlerde çalışanlar” 30.11.2020 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığı Genelgesi 2.1 Maddesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından yine muaf tutulmuştur. Odamız girişimleri ile  tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla birlikte zirai ilaç, gübre ve tohum kullanımı da söz konusu faaliyetlere bağlı olarak artması nedeniyle yapılan tarımsal faaliyetlerde yoğun şekilde kullanılan bahse konu zirai ilaç, gübre, tohum vs. gibi ürünlerin çiftçilerimiz tarafından tedarikinde sıkıntı yaşanmaması için, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği süre zarfında Zirai ilaç, Gübre ve Tohum satış bayilerinin istisna kapsamına alınması amacıyla gerekli çalışma ve görüşmeler yapılmış olup söz konusu karar kapsamında  Zirai ilaç, Gübre ve Tohum Satış Bayilerinin Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacakları bildirilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.