ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 03.04.2021

Sayın Üyemiz,

03.04.2021 tarihli ve 31443 sayılı Resmi Gazete’de” Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup,  Asansörün tesciline dair yönetmeliğin 7. Maddesinin 2.fıkrasında “ Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin bir sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur” kısmında yer alan  d bendi “AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkilinin adı, soyadı ve unvanına dair bilgileri içerecek şekilde kendisi tarafından hazırlanan ve onaylanan yazılı beyan belgesi.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.