SGK PRİM YAPILANDIRMASINDA İLK ÖDEME İÇİN SON TARİH 31 MART 2021 30.03.2021

17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişik Yapılması Hakkında Kanun ile 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ait  sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ile gecikme cezası alacaklarının yapılandırma kapsamına alındığı belirtilmiş ve sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarında ödeme kolaylığı sağlandığı iletilmiştir.

Yapılandırmadan faydalanan sigortalı ve işverenlerimizin borçlarına; süresinde ödenemeyen alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine oranı daha düşük olan Yİ-ÜFE’nin uygulanacağı, borçların taksitlendirmesinde herhangi bir teminat istenmeyeceği,  yapılandırılan borçlardan dolayı herhangi bir icra takibi ve haciz işlemlerinin yapılmayacağı, yapılandırılan borçlarının ilk taksitinin ödenmesi koşuluyla SGK tarafından sağlanan genel sağlık sigortası hizmetinden yararlanma imkanının sağlanacağı belirtilmiştir.

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. Maddesi ile 4. Maddesinde (13. Ve 14. Fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin son gününün 31.03.2021 olduğu bildirilmiştir.  

Üyelerimizin bilgisine sunulur.