OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25.03.2021

Sayın Üyemiz,

25. 03.2021 tarihli ve 31434 sayılı yayımlanan Resmi Gazete’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Otopark Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Ortak otopark uygulaması, bitişik nizam parsellerde, bitişik binaların temellerinin alt kotundan daha aşağıya inilmesinin statik bakımdan risk içermesi nedeniyle otopark ihtiyacının parselinde karşılanamaması vb. hususları içeren yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-12.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.