İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİNDE GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN KULLANIMI 19.03.2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; İkinci E[ Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedelinin, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödeneceği hüküm altına alındığı bildirilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) arasında 7.1.2020 tarihinde imzalanan protokolle güvenli ödeme sisteminin oluşturulması ve işletilmesi hususunda TNB yetkilendirilmiştir. Güvenli Ödeme Sistemi TNB tarafından 3.2.2020 tarihinde hazır hale getirilerek kullanıma açılmış olmasına rağmen ikinci el motorlu kara taşıtı satış sayısı ve Sistemin kullanım sayısı karşılaştırıldığında işletmelerce anılan Yönetmelik hükmüne riayet edilmediği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerce yapılan satışlarda taşıt bedelinin tamamının ya da bir kısmanın kağıt veya madeni para ya da havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda Güvenli Ödeme Sisteminin kullanılması gerekmektedir.