OKUL GIDASI ONAY PROSEDÜRÜ 19.03.2021

Sayın Üyemiz, 

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemekte ve kapsamaktadır. İlgili Tebliğ ekte yer almaktadır.

EK