TOBB TÜRKİYE 100 19.03.2021

Türkiye 100 programı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve TEPAV işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemek üzere 2011 yılında, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 25 şirketini belirlemek amacıyla, Türkiye 25 adıyla başladı. Sonraki yıllarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini tespit edip ödüllendirmek amacıyla bu program Türkiye 100 olarak devam etti. 2021’de Türkiye 100 Programının yedincisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde, Vodafone sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.

Türkiye 100 programına başvuranlar arasında en hızlı büyüyen ilk 100 şirketin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte yazılı ve görsel basında listeye girmeye hak kazanan şirketlerle ilgili çok sayıda haber yapılmakta, şirketlerin görünürlükleri artırılmaktadır. Bu sayede şirketlerin yeni ortaklara, müşterilere ve tedarikçilere erişimleri kolaylaşmaktadır. Bu şirketlerin büyümelerini devam ettirmeleri için gerekli kilit unsurlardan biri olan görünürlük, TOBB öncülüğünde gerçekleştirilen programlar sayesinde bu şirketlere sağlanmaktadır.

Kimler başvurabilir?

•     31 Aralık 2016 ve öncesinde kurulan,
•     2017 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip,
•     2019 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip,
•     2017 - 2019 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran şirketler,
•     2019 döneminde en az 10 çalışana sahip,

Ayrıca;

  • Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gereklidir.
  • Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
  • Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayılmaz.
  • Hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
  • Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
  • Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.
  • Otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.
  • Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.
  • Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler başvurabilir.

Detaylı bilgi ve başvuru için https://turkiye100.tobb.org.tr/