GELİR VE KİRA HİBE DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNMAYAN TİCARİ İŞLETMELER HAKKINDA 24.02.2021

Sayın Üyemiz;

Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ‘nden Odamıza gelen yazıda; Ticari İşletmeleri Covıd-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ;3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası ”Gelir Kaybı Desteği” verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer ise illerde ise aylık 500 Türk lirası tutarında ”Kira Desteğinde” bulunulduğu,

Bahse Konu Desteklerden;

  • 14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler;
  • Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,
  • Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
  • Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan ”esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler,
  • Kira desteği için işyeri kira olanlar faydalanabilmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup kapsamın dışında kalanlar destekten yararlanamamaktadır.

Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı’nca yapılan incelemeler kapsamında;ilimizde 4.479 Esnaf / Ticari İşletme yukarıdaki şartları taşımasına rağmen destek başvurusunda bulunmadıkları tespit edilmiştir.

Söz konusu hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde T.C. Ticaret Bakanlığı websayfasında bulunan, aşağıda sunulan linkte yer almaktadır.

https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri

Bahse konu ticari işletmelerin hak kaybına uğramaması adına ilgili üyelerimizin bilgisine sunulur.