DESTEK BAŞVURUNUZU BİRLİKTE YAPALIM! 23.02.2021

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Ciro Kaybı Desteği kapsamında,  2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek olup,  Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üdür.

 İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacağı bildirilmiştir.

İşletmeler Ciro Kaybı Desteği Başvurularını 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek olup, aynı zamanda Üyelerimiz; Ciro Kaybı Destek Başvurusu için E-Devlet şifresi ve vergi numarası ile birlikte 31.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gelerek başvurusunu yapabilecektir.