COSME ELIIT PROJESİ 2. Çağrısı 15.02.2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda, COSME programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen farkındalık oluşturulması için gerçekleştirilen COSME ELIIT PROJESİ 2. Çağrısı için detaylar paylaşılmıştır.

Cosme kapsamında yer alan, son başvuru tarihi 14 Nisan 2021 saat 17:00 olup

 Tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekat edebilirliğini artırmak,

Avrupa’daki KOBİ’ler ve yeni teknoloji sahipleri arasındaki ortaklığı artırmak

KOBİ’lere olan teknoloji transferini desteklemek

Büyükveri, yapay zeka, malzeme teknolojisi ve katmanlı üretim gibi teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak amaçlarını içeren “European light industries innovation and technology (ELIIT) project” Projesinin detayları ekte sunulmaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.