10. MESLEK KOMİTESİ- ASANSÖR FAALİYETİNDE BULUNAN ÜYELER İLE TOPLANTI 11.02.2021

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün EVRAN başkanlığında, Odamız 10. Meslek (İnşaatı Destekleyici Faaliyetler) Komitesi ile asansör bakım ve onarım faaliyetinde bulunan üyelerimizin sorun, talep ve beklentileri görüşüldü. Söz konusu toplantıda ülke genelinde asansör bakım ücret tarifeleri ve standartları incelenerek il bazında fiyat tarifesi oluşturulması için çalışmalar yürütüldü.