TAKİP EDEN” DEĞİL, “TAKİP EDİLEN” KOBİLER İÇİN… 05.02.2021

AYTO Kadın Girişimciler Kurulu girişimleri ile hazırlanan, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi’nin proje sonuç toplantısı gerçekleştirildi. Proje sürecinde başta birçok farklı sektörden AYTO komite üyeleri, bölge Oda ve Borsaları, kurum ve kuruluşlar ile yapılan paydaş ve hedef kitle toplantılarında yapılan görüşmeler ve elde edilen veriler sonucunda hazırlanan, günümüzde endüstri 4.0 ve salgın gibi durumların beraberinde getirdiği dijital dönüşümün KOBİlere etkisinin analiz edildiği  fizibilitesi hazırlanan merkezin KOBİlerin değişen teknolojiye uyum sağlaması ve ileride yapılacak girişimler için yol gösterici olması amaçlanıyor.

Bu kapsamda söz konusu toplantıya proje kapsamında fizibilite çalışmasını yürüten yüklenici firmanın katılımı ile fizibilite sürecinde elde edilen veriler ve fizibilitesi çıkarılan merkezin amacı, şeması ve faaliyetleri anlatılarak firma temsilcilerinin görüşleri, faaliyet gösterdikleri sektörde teknoloji açısından yaşadıkları problemler ve teknolojiden ve merkezden beklentileri ele alındı.