TÜBİTAK -TEYDEB 1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 02.02.2021

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve  TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TOBB ETÜ TTO) iş birliği ile Üniversitelerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesine katkı sağlamayı desteklemek amacıyla 3 ŞUBAT 2021 Çarşamba günü saat 14:00-16:00 arasında TÜBİTAK-TEMEG Koordinatörü Sn. Dr. Alp Eren YURTSEVEN’in katılımıyla “TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecektir.

Detaylar için https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200421-webinar.php