SGK BORÇLARININ YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI 28.01.2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen yazıda; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından iletilen “Yapılandırma Başvurularında İşbirliği Talebi” konulu yazı paylaşılmıştır.

Yazıda; 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişik Yapılması Hakkında Kanun ile 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ait  sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ile gecikme cezası alacaklarının yapılandırma kapsamına alındığı belirtilmiş ve sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarında ödeme kolaylığı sağlandığı iletilmiştir.

Yapılandırmadan faydalanan sigortalı ve işverenlerimizin borçlarına; süresinde ödenemeyen alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine oranı daha düşük olan Yİ-ÜFE’nin uygulanacağı, borçların taksitlendirmesinde herhangi bir teminat istenmeyeceği,  yapılandırılan borçlardan dolayı herhangi bir icra takibi ve haciz işlemlerinin yapılmayacağı, yapılandırılan borçlarının ilk taksitinin ödenmesi koşuluyla SGK tarafından sağlanan genel sağlık sigortası hizmetinden yararlanma imkanının sağlanacağı belirtilmiştir.

7256 Sayılı Kanundan yararlanabilmek için son tarih 1 Şubat 2021 Pazartesi’dir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.