TİCARET BAKANLIĞI GELİR VE KİRA HİBE DESTEK BAŞVURULARININ SÜRESİNİN UZATILDIĞINI DUYURDU 27.01.2021

T.C. Ticaret Bakanlığı’nca kira ve gelir kaybı desteğinden yararlanma şartını taşıyan fakat başvuru yapmayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirleri için başvuru süresinin 31 Mart'a kadar uzatıldığı bildirildi.  Bu kapsamda destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayanlar, başvurularını 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecekleri duyuruldu.

Söz konusu hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde T.C. Ticaret Bakanlığı websayfasında bulunan, aşağıda sunulan linkte yer almaktadır.

https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri

“Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201224-13.htm