GELİR VE KİRA HİBE DESTEK PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI 25.12.2020

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” 24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularına, ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması öngörülmektedir.

  • Bu kapsamda ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk lirası olmak üzere toplam 3.000 Türk lirası hibe desteği sağlanır.
  • Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk lirası olmak üzere 3 aylık toplamda 2.250 Türk lirası, diğer yerlerde 500 Türk lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk lirası kira desteği sağlanır. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda işyeri kira tutarı kadar kira desteği ödenir.
  • Söz konusu hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde T.C. Ticaret Bakanlığı websayfasında bulunan, aşağıda sunulan linkte yer almaktadır.

https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri

“Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201224-13.htm

Üyelerimizin bilgisine sunulur.