SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ KATILIMI REHBERİ 24.12.2020

Sayın Üyemiz,

T.C. Aydın Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan yazıda, kamu alımlarında yeniliği, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, Bakanlıkça çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği; bu faaliyetler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan düzenleme ile, “yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri” ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulmuştur. Bu çerçevede, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine (Sanayi İşbirliği Projeleri) ilişkin usul ve esasların düzenlendiği ve “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ın 15.08.2018 tarih ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlandığı bildirilmiştir.

İlgili yönetmelik esas alınarak hazırlanmış “Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi” https://stbsip.sanayi.gov.tr/ linkinde  yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.