KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR 23.12.2020

Sayın Üyemiz,

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresi uzatıldı.

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin  31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi.

İlgili karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-16.pdf  

Üyelerimizin bilgisine sunulur.