COSME “ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE KAPASİTE GELİŞTİRME YOLU İLE DİJİTAL ÇÖZÜMLERİN, İNOVATİF VE YENİ TEKNOLOJİLERİN TURİZMDE BENİMSENMESİ” PROJE ÇAĞRISI 16.12.2020

Sayın üyemiz,

COSME Programı kapsamında “Uluslararası İş birliği ve Kapasite Geliştirme Yolu ile Dijital Çözümlerin, İnovatif ve Yeni Teknolojilerin Turizmde Benimsenmesi” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Çağrı kapsamında turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin inovatif ve yeni teknolojiler ile dijital dönüşümü deneyimlemeleri hedeflenmektedir. Veri yönetimi, yapay zekâ, nesnelerin interneti, blok zinciri gibi pek çok teknolojinin turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından benimsenmesi ve KOBİ’lerin uluslararası iş birlikleri içinde çeşitli teknoloji alanlarında bilgi paylaşımında bulunması çağrının genel hedefleri arasındadır.

Çağrının son başvuru tarihi 11 Şubat 2021, 17:00 (Brüksel saati) olarak belirlenmiştir. Çağrıya ilişkin detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.