SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KILAVUZLARI 14.12.2020

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır Atık” atık yönetim felsefesi olarak tanımlanmaktadır. Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince 2020 yılından itibaren kademeli olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurması gereken hedef kitlelere yol göstermek amacıyla 11 adet “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Evsel atık yönetiminden, metal sektörü kılavuzlarına kadar geniş kapsamlı kılavuzlar için https://cygm.csb.gov.tr/sifir-atik-ve-atik-isleme-dairesi-baskanligi-i-85454