7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLETMELER İÇİN KAMU ALACAKLARINI YAPILANDIRMA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03.12.2020

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde 7256 sayılı Kanun Kapsamında işletmeler için kamu alacaklarının yapılandırılması anlatılacak olup,  seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Seminer programı ekte yer almaktadır.

EK