TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN 2021 YILINDA KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR İLE İNCİRDE YAĞMUR HASARI SİGORTA KAPSAMINA ALINDI 02.12.2020

Sayın Üyemiz,

25.11.2020 tarih ve 31315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar ile, incirde yağmur hasarının sigorta kapsamına alındığı bildirildi. İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Tarım Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortası Havuzu tarafından teminat altına alınacağı bildirilmiştir. Söz konusu karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-10.pdf

Üyelerimizin bilgisine sunulur.