ÜRETİCİ ÜYELERİMİZ İÇİN İŞVERENCE ÇALIŞANLARI İÇİN HAZIRLANACAK ŞEHİRLERARASI PERSONEL GÖREVLENDİRME VE PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BELGESİ YAZILARI 01.12.2020

Sayın Üyemiz,

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 01.12.2020 tarihinde yayınladığı genelge ile yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta içi belirlenen saatlerde ve haftasonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Genelgenin “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” ekinde yer alarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işletmelere Kaymakamlık tarafından ayrıca bir izin yazısı verilmeyeceği bildirilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf Üyelerimizin denetimler sırasında ibraz etmek için vergi levhası ve çalışanları için SGK hizmet dökümü ile işveren tarafından yazılan görevlendirme yazıları gibi destekleyici belgeleri yanlarında bulundurmaları önem arz etmektedir. Bu kapsamda Şehirlerarası Personel Görevlendirme Belgesi ve Personel Çalışma İzin Belgesi örnekleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Şehirlerarası Personel Görevlendirme Belgesi

Personel Çalışma İzin Belgesi

Üyelerimizin dikkatine sunulur.