ODAMIZ ÜYELERİ İÇİN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI - YENİ KISITLAMA VE TEDBİRLER GENELGELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 01.12.2020

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 01.12.2020 tarihinde yayınladığı genelge ile yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta içi belirlenen saatlerde ve haftasonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

ÜRETİM, İMALAT VE TEDARİK ZİNCİRİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER VE ÇALIŞANLARI BU KISITLAMADAN MUAFTIR.

Genelgenin “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” ekinde yer alarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işletmelere Kaymakamlık tarafından ayrıca bir izin yazısı verilmeyecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf Üyelerimizin denetimler sırasında ibraz etmek için vergi levhası ve çalışanları için SGK hizmet dökümü ile işveren tarafından yazılan görevlendirme yazıları gibi destekleyici belgeleri yanlarında bulundurmaları önem arz etmektedir. Ayrıca Odamızdan tanzim edilen tüm belgeleri web sayfamızdan ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. 

İlgili genelgeye linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari---yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri