AYDIN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ HAKKINDA KARARI 24.11.2020

Sayın Üyemiz,

Aydın  İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 20/11/2020 ve 124 sayılı kararı ile, salgın ile mücadele kapsamında 18.11.2020 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile bir takım yeni tedbirler belirlendiği ve ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Öte yandan kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanacağı,

Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Kaymakamlıklar ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir şekilde denetleneceği bildirilmiştir.

İlgili karara https://aydinism.saglik.gov.tr/TR,184856/il-umumi-hifzissihha-kurul-kararlari.html  linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.