TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ RAPORU 17.11.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda; piyasada adil rekabet ortamının sağlanması ile ilgili insan sağlığı ve güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi farklı kamu yararlarını gözetmek amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinliğini attırmaya yönelik çalışmalara T.C. Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda PGD’den sorumlu kuruluşlarca devam edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlıkça hazırlanan “2019 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu”na elektronik ortamda https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler linkinden erişilebileceği bildirilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.