BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEREK KANUNLAŞTI 13.11.2020

Sayın Üyemiz,

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7256 sayılı ve 11.11.2020 tarihli “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile

SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

 2020 yılı Ağustos ve önceki aylara ait;

-Sigorta primleri,

-Genel sağlık sigortası primleri,

-işsizlik sigortası primleri,

- İdari para cezaları,

-31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları,

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,

-Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

-BAĞ-KUR (4/B) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların,

SGK’ya 31.12.2020 tarihine kadar başvurulması halinde yapılandırılabileceği bildirilmiştir. İlgili kanuna linkten erişebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm

Üyelerimizin bilgisine sunulur.