10 VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİ İÇİN HES KODU ALMA ZORUNLULUĞU 04.11.2020

  Sayın Üyemiz,

 02.11.2020 tarih ve 120 sayılı Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile Ülkemizde koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmekte olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda  Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi de bu süreçte üzerinde durulması gereken en önemli  hususlardan biri olduğu bildirilerek bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin  edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiştir.

Bu nedenle, ilgili karar ile izolasyon kurallarına ihlallere karşı daha etkin mücadele edebilmek açısından 10 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için HES Kodu alma zorunluluğu getirilmiştir.

EK: 02.11.2020 tarih ve 120 sayılı Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı 

Üyelerimizin dikkatine sunulur.