EMLAKÇI ÜYELERİMİZ İÇİN TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ ÖZETLEDİK! 15.10.2020

Odamız Emlakçı üyelerini ilgilendiren ve taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK 05.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Emlakçılık faaliyetlerinde haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla 14.10.2020 tarih ve 31274 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında yapılan değişiklikleri Üyelerimiz için özetledik! Yönetmeliğe dair özetlemelere buradan ulaşabilirsiniz.