İTHALAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13.10.2020

Sayın Üyemiz,

13.10.2020 tarihli Resmi Gazete ile “İthalat Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup söz konusu yönetmelik ile 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğinin “İhracatçı ülke tarafından, kritik malzeme ithalatında, istenilen ithal şahadetnamesine ilişkin başvurular, Müsteşarlıktan sağlanacak ithal şahadetnamesi formüleri, proforma fatura ve örneği Yönetmeliğe ekli taahhütname ile Müsteşarlığa yapılır. Müsteşarlıkça onaylanan ithal şahadetnameleri ilgili yerlere gönderilir. Taşıdıkları tarihten itibaren 3 ay geçerli olan bu belgelerin süresinin uzatılması mümkün değildir.” ifadelerini içeren 13. Maddesi ile EK’i İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütname yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201013-2.htm

Üyelerimizin bilgisine sunulur.