İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 22.09.2020

09.09.2020 tarihli Resmi Gazete ile “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmelik ile uyum süreci kapsamında “ bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ibaresi “31/07/2021 tarihinde kadar” şeklinde değiştirilmiştir.  İlgili yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200909-5.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.