MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ 21.09.2020

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı resmi gazete ile yenilenen “Atık Yağların Yönetimi” yönetmeliği yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik gereğince, faaliyetleri sonucu atık motor yağı değişimi yapan işletmeler, kurum/kuruluşlar, belediyeler, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler ve madencilik firmalarının ilgililerinin ekte yer alan şartları en kısa sürede yerine getirerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurması gerekmekte olup ücretsiz olan “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi”ni 01/01/2021 tarihine kadar almakla yükümlüdür.