TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden) 21.09.2020

TÜBİTAK ve TOBB işbirliğinde 01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14:00’te internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerde KOBİ’lere yönelik “Sanayi Ar- Ge Proje Destekleri, Üniversite- Sanayi İş Birliği Desteği, KOBİ Ar- Ge Başlangıç Desteği, UIuslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği, Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Desteği, Teknogirişim Sermayesi Destek Programı, Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı ve Siparişe Dayalı Ar- Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı başlıkları ” anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

EK