TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- MEKSİKA 05.09.2020

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmeye devam edilmekte olup bu kapsamda 7 Eylül 2020 Pazartesi günü 17:00- 18:30 saatleri arasında Meksika’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılımıyla e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Microsoft Teams uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek söz konusu toplantının detaylarına https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-meksika  adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.